Accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a mòbils del sector públic.

La Directiva (UE) 2016/2102, del Parlament Europeu i del Consell, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic té com a objectiu aproximar les disposicions normatives dels Estats membres relatives als requisits d’accessibilitat, entenent l’accessibilitat com un conjunt de principis i tècniques que s’han de respectar a l’hora de dissenyar, construir, mantenir i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils als efectes de garantir la igualtat i la no discriminació en l’accés de les persones usuàries, en particular de les persones amb discapacitat i de les persones majors.

El Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, transposa l’esmentada Directiva. En aquest reglament, entre d’altres aspectes, s’hi estableixen els mecanismes per a la presentació de sol·licituds d’informació accessible i queixes i el procediment de reclamació.

També es regula la declaració d’accessibilitat sobre la conformitat dels respectius llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils a proporcionar per les entitats responsables dels webs i aplicacions per a mòbils.

Es preveu que les disposicions sobre sol·licituds d’informació accessible i queixes i el procediment de reclamació seran d’aplicació a partir del 20/09/2019, el 20/09/2020 per als llocs web ja publicats.

Les disposicions relatives als dispositius mòbils seran d’aplicació a partir del 23/06/2021.

Per saber més:

Observatori d’Accessibilitat Web. Iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau d’acompliment en matèria d’accessibilitat dels portals de l’Administració (AGE, CCAA y EELL).

Impacte sobre els serveis electrònics a Espanya de la Directiva d’accessibilitat als llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, de l’Observatori d’Administració Electrònica.

Timeline sobre l’aplicació de la Directiva d’accessibilitat web.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *