GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL. CASOS ESPECIALS D’EMPADRONAMENT.

El dia 2 de maig de 2020 es publica la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

Aquesta resolució ve a substituir la fins ara vigent Resolució de 30 de gener de 2015 on ja es regulaven de forma molt semblant a l’actual els casos especials d’empadronament.

En efecte, el padró ha de reflectir el domicili on realment viu cada vei del municipi amb independència de les controvèrsies jurídicoprivades sobre titularitat de l’habitatge, circumstàncies físiques, higiènico sanitàries o d’altra tipologia que afectin al domicili.

El que sí es preveuen són uns requisits per a aquests tipus d’empadronament en infrahabitatges i de persones sense domicili.

La correcta aplicació d’aquest criteri determina, d’una banda, que s’hagi d’acceptar com a domicili qualsevol adreça on efectivament visquin els veïns, i, d’altra, que pugui i hagi de recórrer a un “domicili fictici” en els supòsits en què una persona que no té sostre resideix habitualment en el municipi i sigui coneguda dels serveis socials corresponents. Les condicions que haurien de complir-se per a aquest tipus d’empadronament són les següents:

– Que els serveis socials estiguin integrats en l’estructura orgànica d’alguna administració pública o sota la seva coordinació i supervisió.

– Que els responsables d’aquests serveis informin sobre l’habitualitat de la residència en el municipi del veí que es pretén empadronar.

– Que els Serveis Socials indiquin l’adreça  que ha de figurar a la inscripció padronal i es comprometin a intentar la pràctica de la notificació quan es rebi en aquesta adreça una comunicació procedent d’alguna administració pública.

En aquestes condicions, l’adreça de l’empadronament serà la que assenyalin els serveis socials: la direcció del propi Servei, la de l’alberg municipal, la de el punt geogràfic concret on aquest veí sola pernoctar, etc… Evidentment, per practicar aquest tipus d’inscripció no cal garantir que la notificació arribarà al seu destinatari, sinó simplement que és raonable esperar que en un termini prudencial se li podrà fer arribar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *