Préstecs bancaris i clàusules sòl.

En els préstecs a llarg termini -la majoria amb garantia hipotecària-, subscrits abans de la “prop present” crisi financera,  havia estat pràctica habitual que les entitats bancàries oferissin un producte “a mida” mitjançant el qual es pretenia assegurar el risc de pujada de tipus d’interès… o, al menys, aquesta era la moto que es volia vendre.

El producte financer que s’oferia -anomenat “collar” en terminologia anglosaxona-, consistia en garantir el risc d’interès del préstec acotant la seva oscil·lació entre un mínim –floor, la clàusula sòl-, i un màxim –cap-. Si els interessos pujaven més del límit màxim establert, perdia la banca, si, al contrari, els tipus baixaven més del mínim establert, perdia el client que havia de continuar pagant el tipus d’interès establert com a clàusula sòl.

Com que aquests límits mínim i màxim venien imposats unilateralment per l’entitat financera el que acabava succeïnt és que per la banda alta es fixava un tipus d’interès que l’entitat financera sabia que mai no arribaria a depassar-se, mentre que per la banda baixa, l’entitat financera s’assegurava que, encara que els tipus d’interès fossin pròxims al 0% -com així han estat i era de preveure-, el sofert client pagaria un 2 o 3%,  que és el que es solia pactar.

El desconeixement d’aquests tipus de clàusules així com la manca de transparència i d’informació a l’hora de subscriure-les com a part integrant del contracte de préstec, ha fet d’aquesta una pràctica contractual bancària abusiva –Lleis 7/1998 sobre condicions generals de la contractació i 44/2006 de millora de la protecció de consumidors i usuaris-, i contra ella han reaccionat els ciutadans i s’han manifestat els tribunals estatals -el Tribunal Suprem en data 9/05/2013, declara nul·les les clàusules sòl-, i europeus -una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21/12/2016 es declara la retroactivitat total dels efectes de la nul·litat de les clàusules sòl-.

2 comentaris sobre Préstecs bancaris i clàusules sòl.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *