RESUM NORMATIU – COVID 19 (09). 7 de maig de 2020

Avui dia 7 de maig de 2020 s’han publicat al DOGC les següents disposicions vinculades al COVID-19 i amb incidència a l’àmbit local:

1.- Decret Llei 15/2020, de 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport per prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19.

2.- Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Es preveuen diferents mesures complementàries, destacar d’especial interés:

 1. Ajuts destinats al finançament per a l’elaboració i l’execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l’àmbit d’ocupació:
  • L’objecte d’aquesta mesura és regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per raons d’interès públic i social, a les administracions locals de Catalunya per impulsar l’elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l’àmbit de l’ocupació, mitjançant uns ajuts econòmics adreçats a finançar els costos que se’n derivin, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 a Catalunya.
  • Els projectes subvencionables en l’àmbit del Pla de reactivació inclouen dues actuacions: La contractació laboral de dos tècnics o tècniques per executar, coordinar i fer el seguiment del Pla i la contractació d’una persona tècnica, o la dedicació d’una persona experta de la pròpia entitat assignada per l’elaboració del Pla.
  • L’import màxim de l’ajut és de 34.400,00 euros i el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29 de maig de 2020.
  • L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat consta a l’annex com a entitat que pot ser beneficiària d’aquest ajut amb els següents contractes preassignats: 1 contracte per a l’elaboració del pla (contractes laborals, encàrrecs de funcions o contractes administratius de servei de consultoria i assistència com a suport a l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID19) i 2 contractes laborals de tècnics de durada de 12 mesos.
 2. Una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i formació, gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per pal·liar situacions derivades de la COVID-19:
  • L’objecte d’aquesta mesura és atorgar subvencions per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades amb dificultats d’accés al treball, la situació de les quals s’ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19.
  • Es poden beneficiar d’aquestes subvencions les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
 3. Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i per part d’autònoms amb persones a càrrec seu, que s’han vist afectades per la crisis de la COVID-19.
 4. Mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *