Directiva whistleblower

Durant aquesta setmana, el Consell de la Unió Europea aprovarà  una norma  que pretén ser fonamental per a la lluita contra la corrupció pública i privada: la directiva de protecció al denunciant o directiva whistleblower –.

La directiva haurà de ser transposada als ordenaments interns de cadascun dels estats membres no més tard de 2021 i introdueix dues grans novetats, d’una banda, obliga que les companyies i les administracions i entitats públiques implementin procediments interns per a la recepció i l’estudi de denúncies d’irregularitats, i d’altra estableix un seguit de mesures de salvaguarda i blindatge per a qui comuniqui les infraccions.

Serà obligatori implantar canals de denúncia en totes aquelles companyies que tinguin més de 50 treballadors o comptin amb un volum de negoci igual o superior a 10 milions d’euros.

Per saber més aquí i, també, aquí.