Mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. RDL 15/2018

El BOE de 06/10/2018 publica el Reial Decret-Llei 15/2013,  de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. Entre les novetats cal destacar:

A) Sector hidrocarburs. El Reial Decret-Llei prohibeix a les comercialitzadores de gas natural realitzar accions de publicitat o contractació dels seus productes a través de visites domiciliàries, excepte que la visita sigui sol·licitada expressament pel consumidor.

B) Protecció dels consumidors. Aquesta disposició conté mesures de protecció dels consumidors agrupades en dos capítols. Un primer capítol dedicat als consumidors vulnerables i la lluïta contra la pobresa energètica i un de segon que conté mesures tendents a augmentar la informació, protecció i racionalització dels mecanismes de contractació.

C) Autoconsum d’energia elèctrica. Es reconeix el dret a l’autoconsum d’energia elèctrica sense càrrecs així com el dret a l’autoconsum compartit als efectes d’aprofitar economies d’escala. S’introdueix també el principi de simplificació administrativa i tècnica especialment per a les instal·lacions de baixa potència.

D) Contenció de l’evolució dels preus en el mercat majorista d’electricitat:

  1.  S’exonera de l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica a l’electricitat produïda i incorporada al sistema elèctric durant sis mesos, coïncidents amb els mesos de major demanda i majors preus en els mercats majoristes la qual cosa comporta una modificació en el còmput de la base imposable i dels pagaments fraccionats regulats en la normativa de cada tribut.
  2. Es modifica la Llei 38/1992 d’Impostos Especials introduint una exempció en l’impost sobre hidrocarburs per als productes energètics destinats a la producció d’electricitat en centrals elèctriques o a la producció d’electricitat o a la cogeneració d’electricitat i de calor en centrals combinades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *