Novetats en el procediment administratiu.

Com ja sabreu el proppassat dia 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la nova llei de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A aquesta llei li han precedit la Llei 30/1992, la Llei de 17 de juliol de 1958 i la Llei Azcárate de 1889.

procedimiento-adm

La nova Llei 39/2015 defineix procediment administratiu com “…el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto….”, definició que ve a reproduir la que ja figurava a la Llei de Procediment Administratiu de 1958 la qual entenia per procediment administratiu “… el cauce formal de la serie de actos en el que se concreta la actuación administrativa para la consecución de un fin”.

El procediment administratiu és l’expressió clara de que l’Administració Pública actúa amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, d’acord amb l’establert a l’article 103 de la Constitució.

En les properes publicacions es comentaran aspectes concrets de la reforma. Amb la present us deixo tot un seguit d’enllaços a articles publicats en relació a la nova llei:

1.- Dictamen del Consell d’Estat sobre l’avant-projecte de llei.

2.- Informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3.- Informe del Consell General del Poder Judicial.

4.- Memòria d’impacte normatiu.

5.- Preguntas frecuentes sobre las Leyes 39 y 40-2015

6.- La “viejoven” regulación del procedimiento administrativo y de las AAPP (las nuevas ley 39/2015 y ley 40/2015), per Andrès Boix (Professor de Dret Administratiu de la  UV).

7.- “Derogación de la ley 30/1992 y sustitución por dos nuevas leyes para las AAPP“, per Julio González (Professor de Dret Administratiu, Univ. Complutense de Madrid).

8.- “Novedades de la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015“, per Fernando Castro Abella.

9.- Implicaciones de la nueva LPA en el procedimiento local

10.- Implantando la nueva Ley de Procedimiento (I): ¿Por dónde empezar?

11.- Una ley que van a implantar las personas

12.- El cómputo de plazos en la Ley de procedimiento

13.- La ampliación de los plazos en la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Per Diego Gómez Fernández

14.- “Los órganos colegiados locales en la nueva LRJSP“, de Francisco Velasco (Professor de Dret Administratiu, Univ. Autónoma de Madrid) a idluam.org/blog

15.- “El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de procedimiento y ley 40/2015 de régimen jurídico“, de José Ramón Chaves (Magistrat del Contenciós-administratiu, TSJ de Galicia), a contencioso.es

16.- “Derogación de la ley 30/1992 y sustitución por dos nuevas leyes para las AAPP“, de Julio González (Professor de Dret Administratiu, Univ. Complutense de Madrid) a globalpoliticsandlaw.com

17.- “Especial Ley de Procedimiento Administrativo LPA“, de Víctor Almonacid (Secretari de l’Ajuntament d’Alzira) a nosoloaytos.wordpress.com

18.- “Novedades de la ley 39/2015 en materia de ejecutoriedad y suspensión cautelar de actos sancionadores“, d’Emilio Aparicio a emilioapariciosantamaria.blogspot.com

19.-  “La ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común: la benevolencia de la Administración consigo misma“, de Monsieur de Villefort (advocat) a monsieurdevillefort.wordpress.com

 

1 comentaris sobre Novetats en el procediment administratiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *