RESUM NORMATIU – COVID 19 (06). 4 DE MAIG DE 2020

En data 4 de maig de 2020 es publica al BOE la següent disposició vinculada al COVID 19 i amb incidència directa o indirecta en l’àmbit local:

1.- Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

La resolució té per objecte establir el procediment per a la tramitació del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar.
2.- Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

L’objecte de la resolució és determinar la forma i terminis de presentació de les sol·licituds, així com la tramitació, pagament i dinàmica del subsidi excepcional per desocupació per fi de contracte temporal regulat en l’article 33 del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *