Protecció de dades. Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d’anuncis i publicacions.

L’Agencia Española de Protección de Datos, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,  l’Agencia Vasca de Protección de Datos i el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía han elaborat conjuntament una orientació sobre com aplicar la Disposició Addicional 7a  de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació a l’expressió dels documents d’identitat de les persones interessades.

Aquí teniu l’accés al document.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *