Accès directe per internet a les còpies digitals dels plànols.

El servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha formulat recentment una consulta a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) en relació a la possible concurrència d’algun límit d’accés a les còpies digitals dels plànols de les llicències d’obres.

En  data 22/03/2019 la GAIP emet el dictamen 3/2019 en relació a la qüestió plantejada. En el dictamen es conclou que:

1.- Amb caràcter general, els límits aplicables a la publicitat activa són els mateixos que s’estableixen a la Llei en relació al dret d’accés a la informació pública. Ara bé: l’aplicació d’aquests límits a la publicitat activa és més intensa que al dret d’accés, perquè no es poden valorar circumstàncies del cas o consideracions sobre l’ús de la informació que en els procediments de sol·licitud d’accés a la informació pública poden servir per reforçar el dret i reduir la incidència del límit.

2.- En determinades circumstàncies, poden incidir a plànols concrets d’edificis o construccions els límits següents: seguretat pública, propietat intel·lectual i industrial, intimitat, interessos econòmics i comercials i dades personals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *