L’accessibilitat com a eina de disseny: Espai públic L’accessibilitat com a eina de disseny: Espai públic (facilitat per Marta Mitjans (Escola Sert)) 29/07/2021