Seminari de Relacions Col·lectives Seminari de Relacions Col·lectives (facilitat per Pepi Chavero (FMC)) 12/01/2022