La contractació pública local (2019) La contractació pública local (2019) (facilitat per Isabel Pericas (FMC)) 30/10/2019