Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor. Fiscalitat bàsica Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor. Fiscalitat bàsica (facilitat per Pilar Garnica (DIBA)) 23/01/2024