Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor. Formació avançada Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor. Formació avançada (facilitat per Susana Bueno (DIBA)) 14/07/2023