Com ser més eficient i viure el teletreball. Bones pràctiques. Com ser més eficient i viure el teletreball. Bones pràctiques. (facilitat per Montserrat Carranza) 26/10/2020