Com fomentar el Networking al nostre territori Com fomentar el Networking al nostre territori (facilitat per Emma Obiols (DIBA)) 24/02/2020