Com ser més eficient i viure el teletreball. Bones pràctiques. Com ser més eficient i viure el teletreball. Bones pràctiques. (facilitat per Montserrat Carranza (AMC)) 10/06/2020