La constitució dels nous Ajuntaments La constitució dels nous Ajuntaments (facilitat per Ramon López Heredia (FMC)) 03/09/2019