Transformació digital: Robòtica col·laborativa i autònoma Transformació digital: Robòtica col·laborativa i autònoma (facilitat per Susana Bueno (DIBA)) 02/07/2021