La instrucció de control intern de l’Ajuntament de Sant Boi. Funció interventora La instrucció de control intern de l’Ajuntament de Sant Boi. Funció interventora (facilitat per Núria Gatell, Joan Balcells i departament d'Economia) 28/02/2023