Protecció de dades bàsic per a ens locals Protecció de dades bàsic per a ens locals (facilitat per Anna Suriol (DIBA)) 07/09/2022