Tècniques de PNL per a una comunicació eficient Tècniques de PNL per a una comunicació eficient (facilitat per MPaz Cabero (DIBA)) 23/11/2021