Quadre de comandament d’indicadors de Salut Local Quadre de comandament d’indicadors de Salut Local (facilitat per César Barrachina (DIBA)) 10/01/2024