Conceptes bàsics del procediment administratiu Conceptes bàsics del procediment administratiu (facilitat per Anna Suriol (DIBA)) 03/12/2021