Gestió eficaç de reunions Gestió eficaç de reunions (facilitat per EBAP (Escola Balear d'Administració Pública)) 06/05/2020