x

Comparteix materials i recursos

Fitxer*
Cost dels serveis: del cost efectiu al cost per ordenances Cost dels serveis: del cost efectiu al cost per ordenances (facilitat per Joan Balcells (DIBA)) 17/08/2021