x

Comparteix materials i recursos

Fitxer*
Manual de ‘Persuasió i influència: tècniques i estratègies’ Manual de ‘Persuasió i influència: tècniques i estratègies’ (facilitat per Diputació de Barcelona) 24/08/2017