La dinamització de continguts és un projecte de gestió del coneixement de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que es basa en la creació d'un grup de dinamitzadors/es de contingut d'aprenentatge entre el personal de l'organització.

Aquests dinamitzadors i dinamitzadores són persones intermediàries del coneixement, implicades en l'aprenentatge que facilita el coneixement i la informació més rellevant d'un àmbit en concret així com les novetats i les actualitzacions més pertinents. És algú que busca, filtra, agrupa i comparteix informació de forma contínua. El seu principal objectiu és el de construir un entorn personal d'aprenentatge del que també s'aprofitaran els professionals del seu àmbit d'especialització i també la resta de les persones de l'organització. Aquesta figura fa una selecció personalitzada i de qualitat del millor contingut, recursos i informació sobre temes específics a l'espai inabastable en el qual s'ha convertit la xarxa. La premissa essencial d'aquest rol, i del propi projecte, és que l'organització no vol més contingut, sinó menys i millor.
Entrevista a Daniel Giménez, responsable de Gestió del Coneixement de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
04/04/2019 Lucas Arinero
Portal jurídic sobre els drets dels animals
10/01/2019 Lucas Arinero
Stop acrilamida
10/05/2018 Lucas Arinero
Una ciutat per a les persones i els animals
22/02/2018 Lucas Arinero
Aliments ecològics i de proximitat, la combinació perfecta!
21/12/2017 Lucas Arinero
Recomanacions europees d’higiene per a la distribució solidària d’aliments
23/11/2017 Lucas Arinero