Portal jurídic sobre els drets dels animals

Lucas Arinero

La pàgina web Derecho Animal té una base de dades en línia que permet consultar el dret internacional, estatal, autonòmic i municipal existent en matèria de protecció dels animals.

Legalment, les persones som éssers dotats de consciència i tenim uns drets fonamentals a fi de viure amb dignitat i llibertat gràcies a la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1948.

Els animals, per contra, no tenen aquesta cobertura d’àmbit global perquè no hi ha cap tractat internacional que els reconegui els drets i, per tant, el seu grau de protecció depèn de la legislació específica del lloc on viuen.

La UE, per exemple, fa molt temps que va subscriure un Conveni per a la protecció dels animals mantinguts amb finalitat productiva que estableix unes directrius generals per al benestar dels animals utilitzats, principalment, en la producció intensiva d’aliments.

A més, l’article 13 del Tractat de funcionament de la Unió Europea reconeix que els animals són éssers amb sentiments i ha donat lloc a un marc normatiu que regula la cria, el transport i el sacrifici de determinades espècies d’animals de granja a tot el territori.

També hi ha normes europees de protecció dels animals utilitzats per a experimentació, però no així per als animals de companyia, que estan protegits per Lleis i Decrets estatals i autonòmics i per les ordenances específiques dels municipis que n’hagin aprovat.

Les normes es basen en el principi de les 5 llibertats, que diu que per al seu benestar els animals han d’estar:

  • Lliures de fam i de set.
  • Lliures de malestar.
  • Lliures de dolor, lesions i malalties.
  • Llliures de por i angoixa.
  • Lliures per expressar el seu comportament normal.

Per garantir el respecte i la defensa dels animals de manera efectiva cal que el ciutadà pugui conèixer amb detall la legislació que en fixa els drets i també les obligacions legals de les persones propietàries, que són les que els poden causar més danys.

El cercador de normativa i jurisprudència de “Derecho Animal – La web de los animales con derecho” facilita aquest coneixement.

Podeu accedir a l’aplicació i fer cerques en el següent enllaç: https://derechoanimal.info/es/basededatos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *