El Consell Europeu va aprovar el mes passat una reforma de la legislació sobre producció ecològica, fruit d’una consulta pública feta el 2013 amb l’opinió d’experts, acadèmics, representants del sector i ciutadans europeus, que farà més accessible la producció i la venda de productes etiquetats amb l’eurofulla als petits agricultors i ramaders, i també a les petites indústries agroalimentàries.

Un cop validat pel Parlament Europeu, el nou text legal entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i substituirà l’actual Reglament (CE) núm. 834/2007 per mirar d’incrementar la producció d’aliments ecològics i la confiança dels consumidors en aquests productes a Europa.

Els eixos principals de la proposta són:

  • Simplificar la certificació ecològica per als petits productors mitjançant un nou sistema de certificació en grup. Això reduirà els costos i la càrrega administrativa que comporta aquest tràmit, i fomentarà la creació de xarxes locals de productors agraris.
  • Lluitar contra la competència deslleial exigint que els productes ecològics importats de fora de la UE compleixin els mateixos requisits que els produïts a Europa. Ara només han de garantir que compleixen requisits “equivalents”, però no iguals.
  • Introduir un conjunt únic de normes que cobreixi tots els productes alimentaris ecològics, i aplicar mesures més estrictes per evitar la presència de pesticides i substàncies no autoritzades.
  • Reduir la periodicitat d’inspecció dels agricultors que no tinguin irregularitats en el compliment de la normativa durant 3 anys.

L’agricultura ecològica, que inclou els conreus, la ramaderia, l’aqüicultura i la indústria alimentària, limita l’ús de fertilitzants, pesticides i additius sintètics, prohibeix els transgènics i fomenta la utilització de races i varietats autòctones, i la cria dels animals a l’aire lliure.

A Catalunya, per obtenir la certificació ecològica cal inscriure’s al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (ccpae).

Àmbit: TERRITORI
Autor: Lucas Arinero