Recomanacions europees d’higiene per a la distribució solidària d’aliments

Lucas Arinero

El passat 16 d’octubre, la Unió Europea va adoptar un nou document marc per garantir que les persones necessitades que reben aliments d’organitzacions benèfiques tenen les mateixes garanties sanitàries que qualsevol altre consumidor.

L’objectiu de les directrius de la UE sobre donació d’aliments és fomentar l’enviament d’excedents alimentaris cap a la població en risc de pobresa o d’exclusió social clarificant els requisits legals d’higiene, traçabilitat i etiquetatge d’aquests productes. Això dona seguretat jurídica a les entitats que realitzen aquestes activitats i facilita la seva inspecció per part de les autoritats sanitàries.

La UE també recomana l’elaboració nacional de guies de bones pràctiques per a la recaptació i distribució solidària d’aliments. En aquest sentit, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha publicat el següent material divulgatiu:

Els excedents alimentaris són productes que, en qualsevol etapa de la cadena alimentària (agricultura, indústries alimentàries, supermercats o restaurants), es llencen per problemes com diferències de color o mida, errors en l’etiquetatge o superació de la data de consum preferent. La recaptació d’aliments permet recollir els excedents i lliurar-los a les persones que ho necessitin, afavorint així un major aprofitament dels recursos naturals que s’han utilitzat per produir-los.

La millor forma de lluitar contra el malbaratament alimentari és evitar una producció excesiva i practicar un consum responsable d’aliments, però mentre això no sigui possible l’opció més sostenible a nivell econòmic, social i ambiental per evitar-ho és destinar al consum humà aquells excedents que ofereixin les garanties sanitàries necessàries.

El ajuntaments jugen un paper important per evitar el fenomen del malbaratament alimentari a través de la donació d’aliments, ja que són responsables de garantir la seguretat alimentària dels establiments minoristes i dels productors locals d’aliments, d’acord amb les competències atorgades per l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Per a més informació, consulteu el web de la Comissió Europea sobre donació d’aliments.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *