Les converses amb la meva companya Elena Sánchez són sempre estimulants i més quan abordem temes vinculats a la infància i la família. Us facilitem aquí tres propostes audiovisuals per aprofundir i reflexionar sobre el moment present de l’educació, sobre les necessitats i els sentits, els canvis i les metodologies:

Être et avoir (2002) Escola unitària.

El dia a dia d’una escola rural al cor de la Landa francesa, la mediació docent del professor Georges López i la vida d’un petit grup de nens i nenes d’entre 4 i 10 anys. Tranquilitat, amabilitat, paciència i col·laboració familiar.

Most Likely to Succeed (2015) Centre experimental.

L’institut de secundària High Tech High de San Diego (Califòrnia) és una clara i decidida aposta pel canvi radical a partir del treball pel projectes i de la llibertat docent. Una nova mirada sobre l’educació dels adolescents i joves que ens interpel·la de manera directa.

Being and becoming (2014) Desescolarització i alguna cosa més…

Documental que ens explica l’aposta personal de pares i mares que han decidit no escolaritzar els seus fills tot i que als seus respectius països és il·legal no anar a escola (Estats Units, França, Anglaterra i Alemanya). L’aprenentatge ho és com a desig innat de la persona.

 

PS -manera

1 1 f. [LC] Forma particular de fer alguna cosa, de procedir, d’ésser. Això pot fer-se de diverses maneres. La mateixa malaltia no es manifesta sempre de la mateixa manera. No va prou bé així: ja t’ensenyaré de fer-ho d’una altra manera. La millor manera de fer una cosa. Tens una manera de dir les coses! La manera de pensar, de parlar, d’algú. Feu-ho de la manera que vulgueu.

Àmbit: EDUCACIÓ