Aprenentatge per reptes, aprenentatge del segle XXI

Emma Obiols

Les escoles estan començant a canviar la seva metodologia d’ensenyament; el professorat deixa de ser el centre de l’experiència educativa per donar pas a una metodologia centrada en l’alumnat que treballa per projectes. L’objectiu és que els estudiants posin en pràctica els coneixements, habilitats, actituds i competències adquirides per adaptar-se a diversitat de contextos i donar resposta a problemàtiques i reptes de la vida real.

Els beneficis d’aquesta metodologia són diversos; l’alumnat:

– desenvolupa capacitats que són transversals tals com la seva autonomia i responsabilitat

– augmenta la capacitat de generar idees que donen com a resultat respostes creatives i innovadores

– aprèn a treballar en equip, a coordinar-se en la cerca d’informació i la presa de decisions

– ha d’identificar, planificar i estructurar les tasques a fi de donar resposta a les qüestions plantejades i/o generar productes.

En aquesta línia, l’obra social de La Caixa ha posat en marxa el CaixaLab Experience (veure vídeo, ubicat en el CaixaForum), un laboratori d’emprenedoria dirigit a alumnes de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius amb l’objectiu de fomentar la capacitat d’iniciativa. A partir d’unes activitats interactives, els joves descobreixen els valors d’una actitud emprenedora; han de donar solucions innovadores a problemes quotidians que se li plantegen. Els reptes a nivell global són les desigualtats, saber fer ús de les noves tecnologies, moure’s en un entorn multicultural, aprendre a fer ús de la capacitat reflexiva, fer front a un consumisme desenfrenat, entre d’altres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *