Les novetats tecnològiques estan canviant el nostre dia a dia, això és una realitat que hem de capitalitzar en positiu, amb noves eines, instruments, aplicacions,etc…

Us heu plantejant en quin moment un robot ens ajudarà a fer les tasques de casa?, o bé a realitzar els nostres tràmits a les oficines d’atenció ciutadana i les nostres gestions amb les administracions publiques?.

Aquest moment ja ha arribat, com a mostra comparteixo l’experiència del Pepper que estarà al servei dels pacients als hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona, desenvolupat-se amb vocació de servei per als pacients, per explicar a la gent gran les pautes a seguir, o acompanyar a menors amb determinades problemàtiques.

Aquesta nova realitat no ha fet més que començar, no crec que triguem molt de temps en veure els següents passos.

 

 

 

 

 

 

Àmbit: CIUTADANIA
Autor: Ferran Martos