La paraula de l’any 2019

Els neologismes del 2019 són “Emergència climàtica” i “animalista”. Han estat triats segons la votació promoguda per l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Com que les votacions van ser tan renyides, tot i que va guanyar l'”emergència climàtica”, com a excepció s’ha decidit declarar tots dos neologismes guanyadors, perquè va ser per una diferència molt minsa. Ara s’està valorant si s’incorporen ambdós al diccionari.

Com els definim?

Emergència climàtica: situació ambiental greu a escala mundial com a conseqüència de l’escalfament global, que requereix l’adopció de mesures concretes i immediates per mitigar el canvi climàtic.
Animalista: persona que defensa els drets dels animals com a éssers sensibles, en contra de la seva explotació i maltractament, i a favor del reconeixement d’uns drets bàsics dels animals

I no és gens casual que en la llengua anglosaxona per excel·lència, l’anglès, coincideixi plenament amb el neologisme de casa nostra, perquè clarament el fenomen és global, ens afecta a tothom i és present a la consciència de totes les persones.

Diccionari Oxford: Paraula de l’any 2019

I la paraula de l’any 2019 del Diccionari Oxford també és climate emergency.
Definida com a una situació a la qual es requereix una acció urgent per reduir o aturar el canvi climàtic i evitar el dany a l’entorn potencialment irreversible que se’n derivi.

Expliquen que ha cridat l’atenció l’augment en la conversa en general i com ha crescut en el llenguatge l’ús d’informació i idees sobre el clima.
Al post trobarem les dades del llenguatge recopilats i la informació de l’increment tan fort que va tenir la frase durant el 2019 i sobretot el 3r trimestre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *