Comparteixo el següent article de Tatiana Fernández, el repte d’articular des de l’administració pública, projectes d’innovació social.

En aquest article ens trobem amb una nova manera de respondre als reptes i les necessitats de la societat des d’una perspectiva col·laborativa entre l’Administració i altres agents del territori (empreses, universitats, societat civil…).

L’element bàsic és el procés d’apoderament de les persones i l’aprenentatge col·lectiu.

L’autora ens destaca quatre grans punts en aquest procés d’innovació social.

  1.  Identificar un repte social complex.
  2.  Solucions innovadores i col·laboratives.
  3.  Projectes pilot.
  4.  Escalar a altres territoris.

També estableix uns requisits perquè la innovació social sigui transformadora i tingui impacte social, així com també la necessitat de disposar d’una persona facilitadora del procés.

 

Àmbit: CIUTADANIA
Autor: Ferran Martos