Delictes VS Trànsit: art. 385 CP: “La creació d’un greu risc per a la seguretat vial”

Si llegim atentament aquest article del codi penal, que s’enquibeix dintre de la modalitat de delictes contra la seguretat vial, hi trobarem una frase que ens pot portar a tenir molts dubtes a l’hora d’aplicar-lo o no.

Diu l’article 385: ‘És castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys o a les de multa de dotze a vint-i-quatre mesos i treballs en benefici de la comunitat de deu a quaranta dies el qui origini un risc greu per a la circulació d’alguna de les formes següents:

  1.  Col·locant a la via obstacles imprevisibles, vessant-hi substàncies lliscants o inflamables o mutant, sostraient o anul·lant la senyalització o per qualsevol altre mitjà.
  2. No restablint la seguretat de la via, quan hi hagi obligació de fer-ho.’

La frase en qüestió es: ‘o per qualsevol altre mitjà.’ Dintre d’aquest ‘qualsevol’ es poden enquibir moltes situacions i actuacions però, com ho hem de entendre? Hi ha una manera de saber si estem davant d’aquest ‘altre mitjà’ si utilitzem un filtre per al comportament en concret; aquest filtre és:

  1. El comportament que observem ha de tindre alguna similitud amb els altres que l’article explica de forma detallada (col·locar obstacles, vessar substàncies, …).
  2. Ha d’alterar de forma general la seguretat vial.
  3. Es necessari el dol de qui ho realitza.

S’ha de tenir clar que al tractar-se d’un delicte de perill concret, el risc que esdevingui ha de ser gran i concret, no es suficient amb que l’activitat sigui molesta per al trànsit.

En el punt tres he dit que es necessari el dol de qui ho realitza, això és perquè si per exemple algú transporta objectes sense la seguretat necessària i això provoca un accident de trànsit amb morts, no parlarem d’un delicte de greu risc contra la seguretat vial, sinó que parlarem d’un delicte d’homicidi per imprudència.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *