Comparteixo l’exercici efectuat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, on ha sintetitzat uns principis que han d’orientar la concepció i el disseny de l’atenció a la ciutadania en els propers anys.

Crec que ens podem orientar i ajudar a repensar com integrar aquestes idees en la nostra administració, quin rol adopta la ciutadania i quin paper exerceix l’empleat públic.

Algunes idees que configuren la base dels principis: generar valor públic, compartir coneixement, complicitat, actitud crítica i cívica, escolta activa per generar serveis proactius i personalitzats, funcionament col·laboratiu com a mètode de treball, les dades com a element essencial del model, avaluació de l’impacte de les accions efectuades, les plataformes tecnològiques per oferir l’atenció.

 

Àmbit: CIUTADANIA
Autor: Ferran Martos