Les reflexions, metodologies i eines per fer millors presentacions en públic són múltiples. Saber quina escollir per aplicar sempre abruma una mica. Per això, la senzilla regla 10/20/30 que he conegut a través del newsletter d’ECLAP (pàgs. 4 i 5) pot aportar una mica de llum.

La regla 10/20/30 de Guy Kawasaki, especialista en noves teconologies i màrqueting, per presentacions es resumeix en les tres xifres:

1. 10 diapositives

2. No més de 20 minuts

3. El tamany de lletra no ha de ser inferior a 30

 

Com qualsevol regla d’aquest estil no cal complir-la estrictament sinó connectar amb la filosofia general.

 

Àmbit: RRHH
Autor: Robert López