Què són les Smart Cities?

Emma Obiols

El terme Smart (intel·ligent) ens acompanya en el nostre dia a dia i cada vegada ho fa amb més intensitat. Actualment estem envoltats de smartphones, smart tv, smart cards fins a trobar-nos immersos en les Smart Cities (ciutats intel·ligents).

Actualment, només un 1% dels béns, serveis i eienes inventats estan connectats a internet; es preveu que el 2020 hi hagi 50.000 milions de dispositius enganxats a la xarxa de manera que el 40% de les dades globals s’obtindran de sensors d’aquest tipus de dispositius. Aquesta digitalització suposarà un canvi tant del model productiu com de la manera en la que vivim, treballem o aprenem.

Una Smart City és una ciutat eficient i sostenible davant de les necessitats dels seus habitants, empreses i institucions a diferents nivells: econòmic, social i ambiental. El concepte de Smart City engloba diverses indústries del poder de transformació com són el transport, residus, l’e-salut o energia, enter d’altres. La revolució tecnològica ens ve de la mà de l’Internet of things (IoT) que posa a disposició de les ciutats un nou plantejament en la gestió dels sistemes de transport públic urbà, estacionament, enllumenat o tractament de residus; la seva aplicació reverteix en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Una ciutat intel·ligent que contempla la sostenibilitat econòmica, medioambiental i la governança participativa ha d’optimitzar les inversions en capital humà mitjançant la formació, en aspectes socials i en infraestructures (transport, energia, telecomunicacions…).

Barcelona és un referent mundial en smart cities atès que ha apostat per la integració de diferents projectes de ciutat en 12 àrees d’intervenció que abasten 22 programes i 83 projectes de diferent índole. L’àrea metropolitana de Barcelona té 500 km de fibra òptica que donen una cobertura del 90%; des del 2013 els punts d’accés de WiFi ha passat de 62 a 670 amb una distància màxima de 100m entre dos punts.

Aquestes són les àrees en les quals Barcelona ha esdevingut un referent en l’àmbit de les smart cities:

–      Eficiència energètica: s’han instal·lat 19.500 comptadors intel·ligents que monitoritzen i optimitzen el consum d’energia en zones específiques de la ciutat.

–      Transport: es parteix d’una estratègia multimodal amb el foment de l’ús del cotxe elèctric,  bicicleta pública; les parades d’autobús permeten gaudir d’una experiència interactiva amb la localització dels autobusos, punts de càrrega USB, WiFi gratuït.

–    Trànsit: l’aplicació ApparkB permet fer el pagament online a l’estacionament de les zones blaves.

–    Enllumenat: s’ha reduït el consum energètic amb la il·luminació LED dels fanals; aquests detecten la proximitat dels vianants per activar-se o no.

–   Parcs: s’ha posat en marxa una plataforma tecnològica per controlar de forma remota tant el rec com el nivell d’aigua de les fonts.

En el següent vídeo podem veure com les Smart Cities utilitzen la tecnologia de forma intensiva. Els projectes afecten el desenvolupament d’infraestructures i serveis d’una ciutat; el converteix en un sector transversal que abasta un ampli ventall d’activitats: energia, aigua, transport,urbanisme, recollida de residus, ensenyament, salut, les TIC, entre d’altres.