L’Educadora social, avui

Ana de Mingo

Des del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, ens han “posat sobre la taula” la realitat professional de les educadores socials, just al llarg d’aquesta setmana i en commemoració al 8 de març. 

 Ens plantejaven: Com a dona, t’has parat a pensar si…

… la teva situació contractual és la mateixa que la dels teus companys?

… la teva situació professional (tipus de responsabilitat, tàsques i encàrrecs) és la mateixa que la dels teus companys?

… hi ha aspectes de la teva tasca diària i professional que fas de manera diferent als teus companys?

 

S’han refermat algunes de les dades que es mostren al darrer Informe de l’Estat de l’Educació Social a Catalunya 2017. Aquest informe mostra dades interessants respecte a la situació laboral i professional de les dones que posen de manifest que, en una professió tan feminitzada com aquesta, encara cal treballar per la igualtat real entre dones i homes, evidentment, més en alguns sectors laborals que en d’altres. No obstant,  a nivell de Catalunya, podem destacar com:

  1. Creix la feminització de la professió. Del 74,9% les dones passem a ser-ne el 77,1%.
  2. Proporcionalment, els homes ocupen més càrrecs de direcció, gerència i comandaments intermedis, mentre que les dones ocupen els càrrecs d’atenció directa.
  3. La bretxa salarial, favorable als homes, és de -18,64%.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *