El BIM es queda

Maria Soto

Fins ara hem pogut fer proves amb projectes BIM… i tot i que encara no hi ha una implantació generalitzada… ja tenim data per la seva implantació obligatòria.

A nivell europeu la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’utilitzar sistemes electrònics per modelar les dades dels edificis en processos de contractació, serveis i subministraments a partir del setembre del 2018.

En què ens afecta? A nivell espanyol l’ús de la metodologia BIM serà obligatori a partir del 17 de desembre de 2018 per licitacions públiques d’Edificació i el 26 de juliol de 2019 per licitacions públiques d’Infraestructures.

Com ho tenim? Fem un curs de BIM?