Després d’un complicat procés d’aprovació (amb canvi de Govern pel camí) finalment ha entrat en vigor la Llei de Pressupostos de l’Estat 2018 que afecta de manera important a Recursos Humans però també a molts altre àmbits.

En aquest enllaç hi ha un resum sintètic de les principals novetats en financiació local, funció pública, règim retributiu, entre d’altres.

Àmbit: RRHH
Autor: Robert López