Avança't
Cerca /

Curs TREBALL COL·LABORATIU X

Franc Ponti
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Comandaments

. Adquirir destreses comunicatives i d’interacció d’entorns de treball col·laboratiu, tot fent èmfasi en el foment de l’atenció en l’esforç i la construcció de coneixement

· Principals formes de treball col·laboratiu

· Concepte i característiques del connectivisme

· Eines TIC que faciliten el treball col·laboratiu

Treball transversal en la prestació de serveis

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

62% del total de participants de l’àmbit de comandaments a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a segona prioritat formativa