REQUISITS I SEGURETAT INDUSTRIAL EN INSTAL·LACIONS

Presencial

1ª edició:27 de març i 3 d’abril. Aula 108 Olivera

Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer amb detall els requisits de seguretat industrial en equips i instal·lacions.

– Introducció:

 • Objectius fonamentals dels reglaments de seguretat industrial
 • Tramitació de les instal·lacions per la seva posada a punt
 • Manteniment de les instal·lacions
 • Inspeccions inicials
 • Inspeccions periòdiques
 • Legislació aplicable

– Seguretat industrial d’equips i instal·lacions :

 • Baixa tensió
 • Alta tensió
 • Equips a pressió
 • Aparells elevadors
 • Instal·lacions tèrmiques als edificis
 • Instal·lacions frigorífiques
 • Emmagatzament de productes químics
 • Instal·lacions petrolíferes
 • Gasos combustibles
 • Instal·lacions contraincendis
 • Instal·lacions radioactives
 • ATEX, ADR

 

Domini professional

Vinculat a Ciutat Amable: Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable

Formació sol·licitada per la Unitat de Llicències d’Activitats