Avança't
Cerca /

Curs PRIMERS AUXILIS X

Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Subalterns

1. Aprendre a realitzar correctament primers auxilis.

· Introducció als primers auxilis

· Emergències o urgències vitals

· Urgències traumàtiques

· Urgències mèdiques

Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

58% del total de participants de l’àmbit de subalterns a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a tercera prioritat formativa