INSTAL·LACIONS DE REG EN JARDINERIA PÚBLICA

Presencial

19 i 26 d’octubre i 2 de novembre

Brigades

1. Conèixer els diversos sistemes de reg utilitzats en jardineria pública, així com els components de què consten i com funcionen.

2. Programar un reg en funciço del càlcul de les necessitats de reg dels diversos espais públics.

3.Conèixer i realitzar (falta què s’ha de realitzar)

· Sistemes de reg utilitzats en jardineria urbana. Aspersió, difusió i reg localitzat.

· Components i accessoris de reg.

· Muntatge de les instal·lacions.

· Estimació de les necessitats d’aigua i periodicitat d’una instal·lació de reg d’un parc públic

Domini professional

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

73% del total de participants de l’àmbit de brigades jardineria a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a tercera prioritat formativa