HABILITATS I EINES DIGITALS 8: EINES PER MILLORAR EL TREBALL COL·LABORATIU A L’AJUNTAMENT DE SANT BOI

Presencial
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer el mapa de treball col·laboratiu i en xarxa de l’Ajuntament de Sant Boi

2. Descobrir noves maneres de comunicar-se a l’organització

3. Fer servir altres eines no corporatives per millorar el treball col·laboratiu

· Nous canals de comunicació formals

· Nous canals de comunicació informals

· Socialitzar el coneixement

· Yammer

· Altres eines de treball col·laboratiu

- Gestió de les TIC
- Treball transversal en la prestació de serveis

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

94 persones del total de participants han establert l’apartat Eines per millorar el treball col·laboratiu com a prioritat en la detecció de necessitats formatives