Avança't
Cerca /
/
Programació Neurolingüística (PNL) per a l’entrevista en la intervenció social
Diputació de Barcelona
13/02 al 20/03
Sol·licita
L’art de la supervivencia als serveis socials
Diputació de Barcelona
14/02 al 07/03
Sol·licita
Normativa comptable i tancament de l’exercici
Diputació de Barcelona
15 i 22 de febrer
Sol·licita
Aïllament acústic en activitats i infraestructures
Diputació de Barcelona
19/02 al 19/03
Sol·licita
L’ocupabilitat per competències
Diputació de Barcelona
18/01 al 22/02
Sol·licita
Reptes i oportunitats en les urbanitzacions amb dèficits. Jornada de reflexió i debat per als ajuntaments
Diputació de Barcelona
24 gener
Sol·licita
Riscos de corrupció en la contractació pública
Diputació de Barcelona
24 gener
Sol·licita