Avança't
Cerca /
/
XVIII Seminari d’actualització per a interventors
EAPC
7 de març, 11 d'abril, 9 de maig, 6 de juny, 10 d'octubre i 7 de novembre de 9.30 a 14.30 h
Sol·licita
Sessió sobre les eines de bon govern a l’administració local
Taller sobre elaboració d’informes de deute públic local
IX Seminari d’urbanisme
EAPC
21 de març, 25 d'abril, 23 de maig, 20 de juny, 24 d'octubre i 21 de novembre; de 9.30 a 14.30 h
Sol·licita
Dinàmiques participatives: com, quan i quines?
EAPC
Dies 22 de març i 3 d'abril de 2018 De 10 a 14 hores
Sol·licita
Riscos de corrupció en la contractació pública
Diputació de Barcelona
09/04/2018
Sol·licita
El procediment administratiu aplicat a l’àmbit educatiu
Diputació de Barcelona
12, 19 I 26 abril i 3 de maig
Sol·licita
Informe social. Secret i protecció de dades
Diputació de Barcelona
12, 19 i 26 abril i 3 de maig
Sol·licita
Disseny i planificació de camins escolars
Diputació de Barcelona
4, 11, 18 i 25 abril
Sol·licita
Perspectiva sistèmica i la intervenció professional en els serveis socials bàsics
Diputació de Barcelona
3, 9, 17, 24, 31 maig i 7 de juny
Sol·licita
Sessió “Què és l’escolta activa al govern obert”