Llenguatge inclusiu
La redacció de les normes. L’aplicació de la tècnica normativa a ordenances i reglaments locals
Curs sobre gestió de projectes
Curs sobre els procediments establerts a la Llei d’Urbanisme
Curs sobre la gestió del deute públic
Taller d’infografies
Gestió de documents electrònics per a l’administració local
Elements jurídics de la participació ciutadana
Taller de recursos per a la cohesió d’equips de treball
Les subvencions en l’àmbit local de la cultura: marc legal i casos pràctics
Coaching integral per a l’atenció i orientació dels demandants d’ocupació