Pressupostos municipals amb visió de gènere Pressupostos municipals amb visió de gènere (facilitat per Gemma Pons Mestres (DIBA)) 31/10/2019