Iniciatives locals d’impuls a la innovació empresarial Iniciatives locals d’impuls a la innovació empresarial (facilitat per Marta Bosch Bou (DIBA)) 30/10/2019