Tècniques de redacció d’informes i resolucions Tècniques de redacció d’informes i resolucions (facilitat per Sergi Garcia (DIBA)) 30/06/2017